De steengroeve

Het puimsteenreservoir op het eiland Gyali bedraagt ​​ongeveer 100 miljoen ton en is de grootste stortplaats van puimsteen in Griekenland. Momenteel is de jaarlijkse productiepercentage gemiddeld 1 miljoen ton.

In geval van gestage productie, zal de YALI® vindplaats beschikbaar zijn tot voorbij het jaar 2100.

Mijnbouw en laden

Mijnbouw wordt uitgevoerd door dagbouw met behulp van bulldozers. Vervolgens wordt het materiaal via een geautomatiseerd transportband systeem vervoerd voor verdere verwerking.

Het puimsteen wordt dan in zijn verschillende korrelgrootten gezeefd. De gezeefde korrelgroottes worden apart van elkaar opgeslagen.

Het laden wordt opnieuw door middel van een transportband rechtstreeks in zeeschepen uitgevoerd. De laadplaats kan vaartuigen hanteren van maximaal 26.000,00 MTS.

De opslagcapaciteit van enkele honderdenduizend MTS en zending in grote schepen stelt ons in staat om YALI® in korte tijd te leveren met consistente kwaliteit, zelfs voor grote projecten.